Abrir en una nueva pestaña - Resultados de búsqueda

The Serfenta Association

Presentación

I am the founder of the Serfenta Association in Poland and I have run it from almost 15 years. We strive for a good combination of a basketry and business. I am an expert in the field of the basketry craft, but also in foreign contacts and sales.

After 15 years, since the first project in the Serfenta, I see my role as an expert who uses knowledge, experience and the skills gained through our numerous activities. Very important in my work is to exchange the experiences with partners from all over the world. I eagerly reach for the practical skills by conducting workshops or carrying out basketmaking orders.

However, I mostly present our work on a foreign forum, where I show the case of Serfenta as a conscious and responsible organization skillfully combining craftsmanship and business. I find sales as a valuable space and opportunity for resonance and connection with other people. I love when people from all over the world get in touch with Serfenta. They want to learn from us, try weaving, or buy a beautiful products. I find it exciting and stimulating for further work.

Thanks to them (and to you!), we are known not only in Europe, but also in Canada, the USA, Japan, South Korea, Africa and India. When we recently counted how many people took part in juzt in our workshops, we got 2,500! So many people have tried weaving thanks to us! I am attracted to the fact that a small, female organization has such a range and our case is taken into account on an international level. The Serfenta is the only European organization dealing in such a wide range of basketry, combining the world of traditional craftsmanship with business.

The craft experience is very important to me. I have always been attracted by its variety and its possibilities. When I was starting my journey with the craft I wanted to touch everything myself and try it. First, I did theoretical anthropology studies, then practical teaching at the University of Arts and Crafts, and finally Serfenta’s research when we traveled thousands of kilometers to the most unique workshops of the basketmakers. They tought me how to work with the traditional weaving materials and tools. They use basketry techniques passed only through the oral route, from generation to generation. The Serfenta took this significant role and now, we share all this knowledge widly. The book “Baskets – stories from a basketry trail of Vistula river”, which I wrote with my friends, is about this experience. We cooperate exactly with the same masters in Serfenta until today!

However, I have been always more interested in travelling and the possibility of exchanging ideas and experiences with the crafts researchers and in learning from the basketmakers from all over the world than in spending whole days in the workshop weaving.

Thanks to Serfenta’s contacts in Scandinavia or Asia, I got the opportunity to see our work and role in a wider context. Today I know that the craftsmanship it is beautiful and valuable as an intangible cultural heritage, but also it is interesting, enjoyable and accessible craft experience for all. In Serfenta, we share what is especially valuable to us – slowlife, relax and contact with nature. It is also an important experience that, thanks to us, it’s possible to try. Join the world of Serfenta!

Jestem założycielką i prowadzę Stowarzyszenie Serfenta w Polsce, w którym dbamy o dobre połączenie plecionkarstwa z biznesem. Jestem ekspertką z zakresu tego rzemiosła, ale też kontaktów zagranicznych i sprzedaży.
Po 15 latach od pierwszego projektu w Serfencie, widzę swoją rolę jako ekspertki, która posługuje się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami zdobytymi dzięki naszym licznym działaniom, w tym wymianie doświadczeń z partnerami z całego świata. Z chęcią sięgam po umiejętności praktyczne prowadząc warsztaty, lub wykonując plecionkarskie zamówienia. Jednak o wiele częściej przedstawiam naszą pracę na zagranicznym forum, gdzie pokazuję case Serfenty jako świadomej i odpowiedzialnej organizacji umiejętnie łączącej rzemiosło i biznes. To właśnie w sprzedaży widzę ogromny rezonans z drugim człowiekiem. Gdy kontaktują się z nami ludzie z całego świata, którzy chcą zdobyć od nas wiedzę, spróbować sił w wyplataniu, lub kupić piękny produkt – to mnie ekscytuje i pobudza do dalszej pracy. W efekcie jesteśmy znani nie tylko w Europie, ale też w Kanadzie, USA, Japonii, Korei Południowej, Afryce czy Indiach. Gdy ostatnio policzyliśmy, ile osób wzięło udział w samych naszych warsztatach, wyszło nam 2500! Tyle osób spróbowało wyplatania właśnie dzięki nam! Szalenie pociąga mnie, że mała, kobieca organizacja ma taki zasięg i nasz case jest brany pod uwagę w międzynarodowym środowisku.
Moja droga zawodowa w Serfencie do prowadzenia sprzedaży na zagranicznych rynkach wiedzie od badań etnograficznych, przez warsztat rzemieślniczy i fascynację ręczną pracą tradycyjnych plecionkarzy. Serfenta jest jedyną europejską organizacją zajmującą się tak szeroko plecionkarstwem, łączeniem świata tradycyjnego rzemiosła z biznesem.
Bardzo duże znaczenie ma dla mnie doświadczenie rzemiosła. Od zawsze pociągała mnie różnorodność i możliwości w nim tkwiące. Sama chciałam wszystkiego dotknąć i spróbować. Najpierw teoretycznie na studiach antropologicznych, a potem praktycznie w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego, a wreszcie podczas badań w terenie, gdy z Serfentą przemierzaliśmy tysiące kilometrów do najbardziej unikatowych pracowni mistrzów plecionkarskiego rzemiosła. To od nich nauczyłam się pracy z tradycyjnymi plecionkarskimi materiałami i narzędziami według technik do tej pory przekazywanych tylko drogą ustną, z pokolenia, na pokolenie. To o tym doświadczeniu napisałam z przyjaciółmi książkę „Kosze – opowieści o podróży plecionkarskim szlakiem Wisły”. I to właśnie z tymi samymi mistrzami współpracujemy w Serfencie do dziś.
Jednak od pozostania typowym rzemieślnikiem, który spędza w swoim warsztacie całe dnie, od zawsze o wiele bardziej interesowały mnie podróże, możliwość wymiany myśli i doświadczeń z badaczami rzemiosła i plecionkarzami z całego świata. Dzięki kontaktom Serfenty, m.in. ze Skandynawią i Azją, zyskałam możliwość zobaczenia naszej pracy i roli w szerszym kontekście.
Dziś wiem, że doświadczenie rzemiosła jest nie tylko piękne i cenne jako niematerialne dziedzictwo kultury, ale jest ciekawe, przyjemne i dostępne dla każdego. W Serfencie dzielimy się tym, co dla nas szczególnie cenne – odpoczynkiem, byciem w slow, kontaktem z naturą. To także specyficzne doświadczenie, którego, dzięki nam, można spróbować. Dołącz do nas, do świata Serfenty!

Profesionales similares

Invita a un contacto

Contact details

    Loading...