Open in new tab - Back to search results

General presentation

My name is Rodica Sabadîș, I am 53 years old and I am a craftsman in traditional ornaments and sewing. For the love of folk art and authentic craftsmanship, I have been making ornaments from the Maramureș area for twelve years. It is the area where I grew up and
learned different crafts, the most dear of which is jewelry making. In my childhood, it was not good for a girl not to do anything. All the young girls must know how to weave, sew and work their wedding ornaments. So my grandmother put the loom, needle and thread in my hand and I started making doilies and tablecloths. Then she taught me to weave at a “war”. As a teenager, like any other girl, I wanted ornaments that no one else would have. Thus I began to learn this craft, which I practiced out of passion and then as a folk craftsman.

My ornaments bring back to life those ornaments that were worn with a reason, with a belief, with meaning, because I want to be able to transmit to the younger generations the love for the beautiful and rich heritage that we have. Some of the models I work on, I extracted from old family photos and from various woven objects and popular costumes. Among these would be floral motifs and various abstract symbols, cosmic elements, moon stars, zoomorphic elements, ram’s horns and rooster’s crest. Among the geometrized symbols they represent, the rhombus, circle, cross and spirals that are stylized. I dedicate another category of ornaments to the youth of today. Thus, they combine the traditional part with the modern part, which the public enjoys a lot.

This category is made to order, customized, as a combination of colors and models. The materials I need are different sizes of sewing needles, textile threads, beads and a bead loom. Maramureș County is the only area in the country where ornaments were woven. Women wore them around their necks on holidays or on the most important day of their lives, their wedding. I set up my workshop for this purpose, to remind me of the houses of our grandparents, who in the evening worked on objects that decorated both their home and their soul. In all the objects made by me, you can find the peace of the soul, the relaxation of the brain and the wonderful world of colors that delight the eye… I think this is what my works convey.

Mă numesc Rodica Sabadîș, am 53 de ani și sunt meșter în podoabe și cusături tradiționale. Din dragoste pentru arta populară și a meșteșugului autentic, de doisprezece ani lucrez podoabe din zona Maramureșului. Este zona în care am copilărit și am învățat diferite meșteșuguri, dintre care cel mai drag îmi este confecționatul podoabelor.În copilăria mea, nu se șede bine la o fată sa nu lucreze nimic. Toate fetele fecioare trebuie să știe sa țese, să coase și sa iși lucreze podoabele de nuntă. Așa ca bunica mea mi-a pus în mână pânza de țesut, acul și ața și am început să realizez ștergare și fețe de masă.
Apoi m-a învățat să țes la război. În adolescență, ca orice fată, îmi doream podoabe pe care sa nu le mai aibă nimeni. Astfel am început să învăț și acest meșteșug, pe care l-am practicat din pasiune și apoi ca meșter popular. Podoabele mele readuc la viață acele podoabe care se purtau cu un motiv, cu o credință, cu însemnătate, pentru că doresc ca prin ele să pot transmite tinerelor generații dragostea pentru frumoasa și bogata moștenire pe care o avem.
O parte din modelele pe care le lucrez, le-am extras din vechile poze de familie și de pe diferite obiecte țesute si costume populare.
Dintre acestea ar fi motive florale și diverse simboluri abstracte, elemente cosmice, luna stelele, elemente zoomorfe, coarne de berbec și creasta cocoșului. Dintre simbolurile geometrizate pe care le reprezint, sunt stilizate rombul, cercul, crucea și spiralele. O altă categori de podoabe o dedic tineretului din zilele noastre. Astfel, îmbin partea tradițională cu cea modernă, de care se bucură mult publicul.

Aceasta categorie o lucrez pe comandă, personalizată, ca și combinatie culori sau model. Materialele de care am nevoie sunt diferite mărimi de ace de cusut, fire textile, margele și un dispozitiv de țesut mărgele. Județul Maramureș este singura zonă din țare în care podoabele erau țesute. Femeile le purtau la gât în zilele de sărbătoare sau în cea mai importantă zi din viața lor, nunta. Mi-am amenajat atelierul în acest scop, pentru a-mi aminti de casele bunicilor noștri, care la ceas de seară lucaru obiecte care le împodobeau atât casa, cât și sufletul. În toate obiectele lucrate de mine se regăsesc pacea sufletului, relaxarea creiurului și minunata lume a culorilor care bucura ochiul…cred ca asta transmit lucrările mele.

Collaborates with

Related professionals

Floare Roman

 • Crafts Professionals
 • Decoration - Interior design +2
 • Baia Mare, Romania

Maries Maria

 • Crafts Professionals
 • Fashion & accessories +1
 • Baia Mare, Romania

Olga Keller

 • Crafts Professionals
 • Fashion & accessories +1
 • Baia Mare, Romania

Invite a friend

Contact details

  Loading...